За нас

Палимпсестът е текст, написан върху пергамент, на който е имало друг текст, вече изтрит, но все пак прозиращ на места.


Всяка книга е своеобразен палимпсест, в който под новия текст прозират множество културни напластявания, които авторът е вложил, но които читателят може да види, може и да не види, или да ги види по друг начин, или пък даже да види това, което авторът не е показал или не е имал намерение да покаже. Точно както виждаме недоизтритото под новия текст.


Цялата култура е палимпсест, защото е породена от нещо създадено преди. Самият живот е палимпсест, върху който постоянно пишем нови неща, без старите да са напълно изтрити.
"Палимпсест" е името на нашето ново издателство, което ще се занимава с това, с което се занимават всички издателства - ще издава книги, в които се съдържа световната памет и интерпретация.